ביא"ע


Copyright © 2008
Todos los derechos reservados.

rabino@judaismo-iberico.org

Voltar - חזור
Teorias sobre a criação - תאוריות על בריאת העולם

O relato sobre como Deus criou o mundo, que nos apresenta a ação do aparecimento do universo a partir do nada ("ex-nihil"), conforme são as palavras do Gênesis - é inefavelmente conciso. Este fato levara muitos a discordar, tanto do texto do Gênesis, como entre si mesmos cada um segundo sua opinião, levantando teses desde a antiguidade até nossos dias, devido a várias razões. סיפור בריאת העולם על-ידי האל, כפי שמוצג לנו בתור פעולת הופעת היקום "יש מאין", המופיע בספר בראשית הוא אכן כתוב בקיצור נמרץ. עובדה זאת גרמה וגורמת לאנשים רבים הן להסתייג מהבנת הטקסט המקראי כפשוטו והן להסתייג מקבלת עמדות זולתם כל אחד בהתאם לגישתו האישית המתבססת על סיבות שונות.
A primeira dentre as razões - podemos dizer que é o simples fator trazido: o relato do Gênesis é muito conciso. Mesmo para o bom estudante, chega a ser confuso. אנחנו בהחלט יכולים להצביע לסיבה שצויינה לעיל כראשונה מבין כמה: הסיפור המקראי המובא בספר בראשית הוא אכן קצר למדיי ואפילו תלמיד ותיק מתבלבל בהבנתו.
Em nossos dias, entre os cientistas, existem teorias diversas acerca de como surgiu a matéria, e como surgiu após ela, a vida. No passado também houveram diversas. Não devemos de modo nenhum desprezar a ciência. Mas se vemos que pessoas levantam teses, e aceitam-nas, cada qual a sua preferida, como sendo a verdadeira, sem que haja comprovação, não vejo diferença entre eles e os que aceitam teses firmadas em religião, seja qual for. בימינו קיימות בין אנשי המדע תאוריות רבות בנוגע למקור חומר הגלם ממנו הושתת העולם ובנוגע לאופן בו, אחרי הוויתו, החלו החיים עליו. גם בעולם הקדמון התקיימו כמה תאוריות בנוגע לבריאת העולם זאת לצד זאת. אל לנו לזלזל במדע, אך אם מתברר לנו שאנשי מדע למיניהם מציגים עמדות כלשהן כנכונות ומקובלות עליהם ומאמתים אותן ללא ספק בעדפתם כל גירסה על פני המובאת בכתוב בלי הוכחה בדוקה אינני רואה מה ההדבל ביניהם לבין המקבלים תאוריות המקויימות מעצם היותן דתיות, תהא זאת הדת אשר תהא.
A verdade, é que eles mesmos - os nossos hodiernos acadêmicos - deveriam: 1) serem mais abertos, e serem dispostos a vere as coisas por outro prisma; 2) ver que não á na teoria não comprovada, por mais possível que seja que ela é correta, melhor que qualquer relato fictício, legendário, religioso, ou qualquer outro. Portanto, toda teoria que não for comprovada por provas que não possam ser refutadas, deve ser tomada como fictícia, até sua comprovação. Não é menos fictício algo não provado.
האמת היא שהם בעצמם, אנשי המדע בעידן הזה, היו צריכים להבחין בשתי נקודות כאשר עוסקים בנדון: 1) בצורך בנקיטת עמדה פתוחה לגישות שונות ולהשקפות אחרות שאינן מוכרות להם; 2) להבין שאין התאוריה הבלתי מקויימת, למרות שעל פניה היא ניראת נכונה, עדיפה על פני כל סיפור הניראה כבדוי, אגדי או דתי או מכל סוג שלא יהיה. לכן כל תאוריה שאינה מקויימת באמצעות כלים אמינים ללא צל של ספק שאינם מאפשרים את הכחשתה היא נחשבת כבדויה עד לקיומה ללא ספק. ומשום כך התשובה לטענתם כי סיפור הבריאה יש מאין הוא בדוי נשיב כי תאוריה שאינה מקויימת אינה ניראת פחות בדויה מהסיפור המקראי.
A única realidade é que estamos aqui, o mundo existe, o universo, e a vida. Só isto não é fictício. Assim, não há de modo nenhum contestamento anteposto ao relato do Gênesis acerca da criação na ciência moderna, pois sempre poder-se-á redarguir que o texto usa um linguajar conciso que pode ser válido e atual para toda a humanidade e em todas as épocas, sendo que no passado remoto, uma pessoas entenderia o relato de uma forma, e em nossos dias a Era Tecnológica - não há dificuldade alguma em entendê-lo do ponto de vista científico, exatamente devido a seu modo resumido, pois o relato escrito se adapta a qualquer época. העובדה היחידה הבלתי מוכחשת היא שאנחנו כאן, העולם קיים וכן היקום כולו ישנו. ובכן אין בידי המדע החדשני אמצעי אמין לתרץ את הסיפור המובא בספר בראשית מכיוון שתמיד נותר לנו לומר כי המקרא פורש לפנינו את המידע ההיסטורי שלו בקיצור נמרץ, אך תקף ועכשווי עבור כל האנושות בכל הזמנים. ובעידן הזה יש למדע אמצעים טכנולוגים מתקדמים די הצורך כדי להבין סיפור שנכתב לבני אדם בקצרה דווקא היותו כתוב בלשון כה קצר ועינייני מאפשר את התאמת סיפור המקרא ההוא לכל עידן.
Claro que é impossível explanar como tudo se deu em duas páginas de um livro! Porém, a verdade é que em nossos dias, para que um professor ou doutor possa ser tido como evoluído, moderno e sábio, é mais importante a ele manifestar descrença e ateísmo, do que propriamente ter conhecimento... וברור שאי אפשר להסביר את כל סיפור בריאת העולם בשני דפים בלבד! אך האמת היא שבימינו כדי שאיש מדע או אקדמאי יוחזק כחכם וחשוב מוטב שהוא יביע אי-אימון ושלילת האלהות מאשר שיוכיח מעל כל ספק שהוא אכן בעל ידע כלשהו בנדון ...
Chegamos à época em que os doutores escrevem teses não comprovando-as, sendo importante que seja contrária a algo, simplesmente. Época dos "sábios" que falam de tudo, mas só conhecem bem determinado setor, para o qual estudaram. הגענו לעידן בו אנשי מדע מחזיקים בתאוריות בלתי מקויימות כי העיקר אינו קיומן כי-אם הבעת התנגדותם לדבר למושג כלשהו בלבד. זאת תקופת החכמים המביעים את דעתם בנוגע לכל דבר, אך מתמחים בתחום מסויים בלבד, ההוא בו התמחו.

As teorias sobre a existência do mundo, no passado

As teorias acerca da existência do mundo no passado, resumem-se em nove teses, apenas. R. Sa'adia Gaon as enumera em seu comentário sobre o Sêfer ha-Ietsirá - livro antigo que é tido hoje como sendo "obra cabalística".

התאוריות בעיניין קיום העולם בעבר הרחוקהתאוריות בנוגע לקיום העולם הרווחות בעבר מסתכמות, בסך-הכול, בתשע. ר' סעדיה גאון ז"ל מונה אותן בפירושו לספר היצירה -ספר עתיק המוחזק בימינו כעבודה קבלית אופיינית-.
R. Sa'adia se contrapõe ali à posição do próprio autor do livro, que diz estar a origem do mundo nas "letras do alfabeto hebraico", fazendo com que se entenda que trata-se de clara utopia tal afirmativa, pois não deixa de demonstrar certo escárnio em suas palavras. Com o aparecimento da "ciência cabalística" no norte espanhol na Id. Média, o livro se tornou fonte preciosa, servindo de fulcro para certas idéias místicas. ר' סעדיה ז"ל מתנגד בפירושו לגישת מחבר הספר עצמו, הטוען כי מקור הויית העולם הגשמי הוא באותיות האלף-בית העברי, ומשתמע מהלעג בדברי הגאון שאין להתייחס לטענה זאת אלא כאוטופייה ברורה מאליה. החל מהופעתה לראשונה של "המדע הקבלי" בצפון ספרד ספר זה נהייה יקר ערך משום ששימש למקור רעיונות מיסטים למיניהם בימי הביניים.
הינה סיכום התיאוריות:
Das nove teorias, apenas uma diz que o mundo não teve princípio, senão sempre existiu. Não confundamos com as teorias modernas: elas admitem que houve um princípio, mas diferentemente dos levantadores de hipóteses do passado, não tentam entendê-lo ou explicá-lo. Enquanto que no passado analisavam tudo, incluindo as ocorrências naturais, por um prisma filosófico em tentativa de entender por lógica intelectual, raciocinando filosoficamente com a fineza do raciocínio prático no trabalho da pesquisa, em nossos dias as teses antes de serem verificadas são propagandeadas como verdade absoluta comprovada. מבין תשעת התיאוריות שצוינו לעיל אחד בלבד טוענת שלעולם לא הייתה תחילה, אלא תמיד היה. אך אל לנו להתבלבל בין גישה זאת לנפוצות בימינו: טועני התיאוריות העכשוויים מודים בכך שהייתה תחילה, אך להבדיל ממחזיקי התיאוריות השונות בעבר אין מחזיקיהן העכשוויים מנסים להבינן או להסבירן. ובכך מתבטא ההבדל ביניהם לבין זולתם בעבר כי הם היו חוקרים את הכל, ובכללם הארועים הטבעים, לאור חשיבה פילוסופית בנסיון להבין כל דבר מבחינה הגיונית אינטלקטואלית תוך שימוש בכלי הפילוסופיה המאפשרים ירידה לעומק בחקר המעשי המקובל במחקרים הנועדים לשפוך אור על הנושא הנחקר. בימינו התיאוריות מתפרסמות בתור עובדות מחוייבות המצאיות ומוכחות בטרם ייבדקו האפשרויות לקיומן.
Aconselhamos a que sejam lidas na fonte, no prefácio de rab Sa'adia Gaon a seu comentário sobre o Sêfer ha-Ietsirá. אנחנו ממליצים לקרוא, במקור, את הקדמה של ר' סעדיה גאון לפירושו לספר היצירה בה מופיעות התיאוריות הנ"ל בעוד כאן הן מובאות בקצרה.
Ei-las, resumidamente: הינה סיכום התיאוריות:
1 - Os que opinam que a existência não teve princípio: "...Encontramos nesta época pessoas que dizem que a existência não teve princípio, e nem terá fim, e os escritos mostram que em semelhante a esta forma de pensar já havia nos tempos antigos ..." - Essas pessoas foram alcunhadas pelo escrito "ôraĥ 'olam" (sendeiro do mundo) por fazerem com que seja o mundo sem limite, sem começo e sem fim. (Ao que isto se assemelha, segundo rab Sa'adia.) א - יש אנשים שדעתם היא שלא הייתה תחילה לבריאה: "...בעידן הזה נמצאים אנשים הטוענים שלא הייתה תחילה לבריאה ואף לא יהא לה סוף ומכתבי הקודש מתברר שכבר בעבר הרחוק הייתה דעה כזאת..." - הכתוב כינה אותם אנשים "הַאֹרַח עוֹלָם" מכיוון שמבחינתם אין למציאות גבול, לא תחילה ואף לא סוף.
לפי ר' סעדיה גאון ניתן להמחיש את הרעיון הזה ככה!
2 - Os que afirmam que houve um princípio para tudo o que vemos, mas pensam que este começo de tudo principiou de algo mais simples, e com o tempo, desenvolvera-se até ser conforme vemos hoje. Esta tese é baseada na filosofia platônica, conforme escreveu Maimônides no Morê ha-Nebokhim, segunda parte, cp. 13, segundo ponto de ótica. Os explicadores de Platão, porém, afirmam que não era assim sua teoria. Veja, portanto, o Ramba"n em sua exegese sobre Shir ha-Shirim 3:9, esta é a tese de Platão, mas é que ele não lembra as partículas indivisíveis, os átomos, que são bem comhecidos na teoria dos "mitkalemin". Veja Morê ha-Nebhokhim primeira parte, cp 73, primeiro preâmbulo, que os "mitkalemin" afirmam que tais partículas foram criadas por Deus, e que não são matéria pré-existente. Eis que esta tese é montada de duas. ב - יש אנשים שקובעים שהייתה תחילה לכל מה שאנחנו רואים, אך ראשית כל המציאות הייתה מורכבת מעצמים פשוטים ובלתי מורכבים ובמהלך הזמן התפתחו עד להיתהוותם במצבם הנוכחי. התיאורייה הזאת מתבססת בפילוסופיית אפלטון לפי דברי הרמב"ם במורה הנבוכים, חלק שני, פרק 13. אך מפרשי אפלטון טוענים שזאת לא הייתה התיאורייה שלו. ובכן יעוין פירושו של הרמב"ן לשיר השירים, ג':ט' בו הוא טוען כי תיאורייה זאת היא אכן זאת של אפלטון, אך הנ"ל שכח את החלקיקים הבלתי ניתנים להפרדה, האטומים המוזכרים בתיאוריית "המתקלמים". עיין במורה הנבוכים, חלק ראשון, פרק 73, ההקדמה הראשונה, בה הרמב"ם מזכיר את גישת "המתקלמים" הטוענים שאותם חלקיקים נבראו ע"י האל, אך אינם עצמים שהיתהוו בטרם הכל נברא. הבן, אם-כן, שתיאורייה זאת היא מורכבת משתי תיאוריות.
3 Os que admitem que há um princípio definido para toda a existência, e que, portanto, há um Criador; mas, proíbem que se busque conhecer o que antecede ao princípio, baseando-se erroneamente em determinados ditos esparsos de nossos Sábios no Talmud, como a Michná que diz: "Todo o que observa meticulosamente quatro coisas, seria melhor que não viesse ao mundo: 1- o que há acima; 2 - o que há abaixo; 3 - o que há adiante; 4; o que há atrás!" E, disse r. Elazar ben-'Irái: "Não busque o que está além de ti, e não pesquise o que de ti é encoberto, senão medites no que te foi permitido, e não te ocupes de coisas ocultas!" - esta ordenança vem especialmente para evitar a queda na idolatria, ou no ateísmo total, visto que Deus não tem corpo carnal ou espiritual, e o ser humano não consegue admitir a existéncia incorpórea: uns tentarão colocá-lo como fazendo parte da existência perceptível pelos cinco sentidos, enquanto outros ainda mais crassos inventarão um corpo espiritual etéreo imaginativo. Ambos, porém, desviam-se do caminho reto. ג - יש אנשים המודים בכך שלכל הנמצא היה ראשית בתחילה הבריאה וזאת מוכיח מציאות הבורא, אך הם אוסרים חקר ידיעת מה היה לפני שהכל החל להיתהוות בהסתמכם בטעות על איזה שהם אימרות חז"ל המפוזרות בתלמוד כגון המשנה בה נאמר: כל המסתכל בארבעה דברים רתוי לו כאילו לא בא לעולם:
  1. מה למעלה
  2. מה למטה
  3. מה לפנים
  4. ומה לאחור
ואומר ר' אלעזר בן עיראי: "במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור במה שהורשית התבונן אין לך עסק בנסתרות!" - ציווי זה נועד למנוע מפגש בעבודה זרה או בכלל בשלילת האלוהות מכיוון שאין לאלהים גוף גשמי או רוחני וקשה לבן-אדם לקבל מציאות שאיננה בעלת גוף: ישנם אנשים המנסים להתייחס אליו כמצוי המומחש באמצעות חמשת החושים וישנם כאלה שגישתם כה חסרת רסן דימיוני שהמציאו לו גוף רוחני מדומה שמימי. שתי הגישות האלה מהוות סטייה מהדרך הישרה.
4 Os que afirmam que tudo teve um princípio: mas foi a partir de um primeiro elemento, a água. ד ישנם אנשאים שקובעים שלכל הייתה תחילה, אך הכל הושתת מחומר ראשון, המים.
5 Os que afirmam que tudo teve um princípio: mas foi a partir de um primeiro elemento, o ar . ה ישנם אנשאים שקובעים שלכל הייתה תחילה, אך הכל הושתת מחומר ראשון, האוויר.
6 Os que afirmam que tudo teve um princípio: mas foi a partir de um primeiro elemento, o fogo. No passado, pensava-se que o Universo resumia-se a nosso sistema solar, e que a Terra era o centro. O plano espacial era dividido em esferas, e em cada uma, um planeta. A superior a todas lhes parecia ser toda ela de fogo. Então creram que este foi o primeiro elemento a ser criado, e a partir dele, os demais, e deles tudo o quanto há. Também esta estava entre as refutadas por Aristóteles. Veja a forma de crer naquela época com respeito à ordem dos planetas e das esferas no Michnê Torá Ciência, Fundamentos da Torá cp 3 . ו יש אנשים הקובעים שלכל הייתה תחילה, אך הכל הושתת מחומר ראשון, האש. בעבר חשבו שכל היקום לא היה אלא מערכת השמש שלנו וכדור הארץ היה במרכז שלו. כיפת השמיים הייתה מחולקת, לדעתם, לעיגולים; כאשר בכל עיגול היה כוכב לכת אחד. הם דימו שכל העיגול העליון היה מורכב מאש. לכן האמינו שהוא היה החומר הראשון בבריאה וממנו נבראו שאר החומרים הראשוניים, ומהם נבראה יתר הבריאה הקיימת. אף התיאורייה הזאת נדחתה על-ידי אריסטו. כדי לקבל ידע נרחב יותר על התפיסה המקובלת בנוגע למיקום כוכבי הלכת והעיגולים שנזכרו לעיל עליך לעייו במשנה תורה, ספר המדע, הלכות יסודי התורה, פרק ג'.
7 Os que concluíram que tudo teve um início, mas que a tudo precederam os números. Chegaram a esta conclusão devido ao fato de tudo depender de formas geométricas, que não podem existir sem números. ז יש אנשים שהגיעו למסקנה שלכל הייתה תחילה, אך לפני-כן היו מספרים ומה שגרם להם להם לסבור סברה זאת היא העובדה שכל הבריאה מורכבת מצורות גיאומטריות שאינן יכולות להתקיים בהעדר מספרים.
8 A oitava, assemelha-se à sétima, e ainda parecem ambas com as três teorias que antecederam-nas aqui, e é a teoria do autor do Sêfer ha-Ietsirá. ח התאורייה השמינית היא דומה לשביעית,ושתיהן דומות לשלושת הראשונות שעיקריהן פורטו לעיל, אך נותר לציין שזאת דווקא תיאוריית בעל ספר היצירה.
Segundo esse livro, tudo o que há veio a existir a partir de números e letras. Posteriormente, foi criado sobre isto teses cabalísticas, e a árvore da vida”, dando a tudo isto uma interpretação mais “espiritualista”. Ou seja: combinaram a teoria do livro, com a tese de Platão acerca da existência. Haveria, então, a “idéia” ou o “logos” que traria do imaterial ao material. Assim explanam os cabalistas a “descida da luz infinita criadora de En Sof até o plano material”, por dez sefirôt e quatro mundos. Nos dias de r. Sa'ádia, porém, toda esta forma de explicar o livro era desconhecida, como percebemos por seu comentário. לפי הספר הנדון כל נברא היתהווה ממספרים ומאותיות. לאחר-גיבוש העמדה הזאת היא שימשה כמקור לתיאוריות קבליות וביניהן את "עץ החיים". וכתוצאה מפיתוחן של אותן תיאוריות הן זכו בכללן להוות פירוש "רוחני יותר", תכונה המכשירה אותן בעיני הבריות.
הווי אומר: בעלי התיאורייה הזאת גיבשו דעה הנתמכת הן בתיאוריית ספר היצירה והן בתיאוריית אפלטון בנוגע להיתההוות היקום.
בטרם נברא כל יצור היה "רעיון" מסוים או "..." שהיה מביא העצם הלא-חומרי לידי חומריות. זה ההסבר "הקבלי" לתפיפתם המכונה "ירידת האור האין-סופי ממנה נהייה האין-סוף עד לרמה החומרית" באמצעות עשר ספירות וארבע עולמות.
למרות מראה המגובשת של העמדת "הקבלית" הזאת משתמע מדברי ר' סעדיה גאון בפירושו שהיא לא הייתה מוכרת בימיו.
9 A nona tese - que é a aceita entre os crentes na Torá fidedignamente - tem em si um pouco das duas anteriores, que é o fato de que admite a formação dos elementos primordiais. Eles se incluem nos nomes "chamáim" e "érets". A diferença, contudo, está no fato de que todos eles foram tirados do nada a um tempo, que é o sentido do verbo "bará" - inexistente nos idiomas não semíticos. Os profetas de Israel esclareceram este assunto, ao dizerem analogamente: "Minha mão lançou os fundamentos da Terra, e minha direita estendeu os céus: eu os chamei, e levantaram-se em conjunto!" - Is 48:13. E também nossos Sábios no Talmud esclareceram isto, quando discutiram no Sanedrin os alunos de Hillel e os de Chamái. ט התיאורייה התשיעית, שהיא המקובלת על שומרי התורה האמיתיים, כוללת מקצת גישת עמדותהין של שתי הקודמות שהוזכרו לעיל מכיוון שגם זאת מודה בהיתהוותם של שני החומרים העיקריים בראשית הבריאה.
שני החומרים הראשונים המוזכרים בתיאורייה הזאת הם הכלולים בשמות "שמיים ו-"ארץ", אך ההבדל בין שתי התיאוריות הקודמות לזאת הוא בכך שלפי התיאורייה הנדונה כאן שני החומרים הראשונים נבראו בבת-אחת, המסקנה הזאת נודעת מפירוש הפעולה שמבטא הפועל "ברא" - יש לציין שאין לפועל הזה ריע בשפות שאינן שמיות.
נביאי ישראל ביארו את הנושא הנדון באומרם: "אַף-יָדִי יָסְדָה אֶרֶץ, וִימִינִי טִפְּחָה שָׁמָיִם; קֹרֵא אֲנִי אֲלֵיהֶם, יַעַמְדוּ יַחְדָּו!" - ישעיהו מח,יג.
וגם חכמינו בתלמוד ביארו את הנדון כאשר דנו, במסגרת הסנהדרין, תלמידי הלל ושמאי בנוגע לבריאת העולם.

Voltar - חזור