דף הבית | This page in English | Esta página en Español | Esta página em português

תרומות לאיחוד הספרדי-פורטוגלי

לארגוננו, הנקרא "האיחוד הספרדי-פורטוגלי ", יש כמטרה עקרית לסייע ליהודים בפזורה בענייני תורה ומצוות, ובהענקת ידע בתחומים נוספים בכל הקשור לעם ישראל ולתרבות העברית, ללא מטרת רווח. פניתנו העיקרית היא לקבוצות המפורדות של משפחות שמוצאן ביהודי ספרד ופורטוגל בכל מקום אשר מציאתם ידועה במאות השנים האחרונות בהן פעלה האינקיויזיציה, על מנת לאפשר לאותם היהודים שיבתם לשורשיהם וקיום יהדות באופן מלא וגלוי.

ברצוננו לסייע לאנשים באופן אישי, ובעתיד - אף לקהילות שלמות. רבו המקרים בגולה שיהודים מבודדים ומרוחקים מהקהילות שבמרכזים העירוניים אין הישג ידם מאפשר להם לקנות האמצעים המינימלים הנדרשים לקיום היהדות, כגון טלית, תפילין, ועוד. האיחוד כבר עוסק במתן סיוע זה לאנשים בפרט, וימשיך לעסוק בעתיד. העבודה היא מופנית בעיקר למשפחות ולצעירים מהקבוצות הנ"ל, אך לא בלבד, כי אם מאמצנו יהיה להשיג כל יהודי ללא הבחנת עדתו, אם ספרדי, אשכנזי או אחר.

אנו משתדלים לצייד את המשפחות הנ"ל בחפצי קדושה לבית - כמו מזוזות, ספרי חינוך לילדים ולנוער בכל הנוגע לתרבות העברית, כדי לאפשר לאלה שמקומות דיוריהם נמצאים רחוקים מהמרכזים הגדולים, האפשרות לתת לילדיהם ידע ביהדות (כולל היסטוריה יהודית, עברית, ידע רוחני, ועוד).

פרי עבודתנו באתר מוגש חינם לכל. החזקת האתר לטובת הכלל, פיתוחו, וכן העזרה המוגשת לאנשים ולמשפחות ובכל הנ"ל עולה לנו ביוקר, ולכן אנו מחשיבים כל עזרה, וזקוקים לה.

  אם ברצונך לעזור לנו אתה יכול לעשות זאת באמצעות כרטיס אשראי ולהשתמש ב-PayPal's (דבר זה אפשרי בכל מטבע):

קיימות, אם כן, שתי אפשרויות:

תרומה חד פעמית דרך השימוש ב- PayPal

כמות דולרים לתרומה:

 Visa    Mastercard    Discover    American Express
 PayPal

הרשם לתרומה חודשית באמצעות-
PayPal

דולרים לחודש:

למעלה מ-24 חודש:

 בטל תרומות חודשיות באמצעות-PayPal!

יש לך שאלה או הערה?  כתוב לנו!

דף הבית | This page in English | Esta página en Español | Esta página em português