ראה דף זה ב:

ספרדית | יי'ודיו-אישפניול | פורטוגלית | גווראני | אנגליתמי הם "היהודים" המשיחיים?

לפני שנים מספר קהילות מיסיונריות פרוטסטנטיות ואבנגליסטיות בארה"ב ובעולם כולו מצאו את עצמם מול מציאות "טרגית": העבודה המיסיונרית הנוצרית בקיום ציווי מייסד הנצרות הצליח בכל קצות תבל, פרט לאותו העם שהולידו, דהיינו, היהודים.

מאחר שנתקלו במציאות זו, החלו לחקור על הסיבה לכך. אמרו: "הרחקנו לכת באומרנו על היהודים שהם עם קשי עורף, עלינו לעצור ולהבין כי יש מסובב לכל סיבה, ולדעת מהוא הגורם להיותם עקשים כלפי אמונתנו!"

גילו שכל סבל היהודים בגולה באלפיים שנה שחלפו נגרם להם בעיקר בגלל "אותו האיש", ושלא בקלות היו יכולים לתת אמון באלה שתחתיהם סבלו יותר מכל, שהם בעצם מתימרים להיות תלמידיו. אוזניהם היו אטומות לדבריהם בעניני "האהבה הנוצרית" וכן ליתר דבריהם.

אך לכל כלל יש פרט, וכך גילו איזה יהודי שהמיר את דתו. (רבים התנצרו בתקופת הרדיפה והשמד באירופה, במוצאם מקום מסתור במחיצת משפחות נוצריות בעודם ילדים רכים בשנים, ואלה גידלום וחינכום לערכי הנצרות)

המורים שבהם מצאו לנכון לתכנן תוכנית להעביר יהודים על דתם על ידי זה, באומרם: "אם ליהודים קשה לבטוח בגוים, ולתת בנו אמון הבה נשלחה להם מאלה שהם בני עמם, ולאלה יטו אזניהם!"

אותם המסכנים חסרי הידיעה לגבי חומרת מעשיהם בהיותם "תינוקות שנשבו" הצליחו: כעבור זמן מה, עשרות יהודים השמדו מבחינה רוחנית, ונותקו מעמם. יהודי שאינו מקושר לתורה, מתנתק אף מאלהיו.

"היהודים" המשיחיים - אסור על פי התורה להתיחס אליהם כאל יהודים, כל עוד ממשיכים לתור אחרי שרירות לבם ומעשיהם, אם לא ישובו לקיים תורה ומצוות. אך בניהם של אותם הזוגות היהודים שהתנצרו ונקראים "היהודים המשיחיים" בפי עצמם, הרי הם כתינוקות שנשבו לבין הגוים, וחייבים לתת לו סיוע למען יוכל לשוב לעמו ולתורתו. רצוי לצור קשר בינו לבין רבנים שיעזרוהו, או לקשר בינו לבין אנשים שיש להם ידע בנושא ובתורתנו הקדושה, כגון אנשי הארגון "יד לאחים", הפועל בארץ ובחו"ל, והשם מברכם ומצליח בידם, או אפילו אנשים פרטיים היודעים את הדרך הנכונה לעזרם.

זהירות כפולה צריך הגולש באינטרנט בחיפוש אתרים בעניני "צאצא האנוסים" (או "marranos, cristãos-novos"), "יהודים נסתרים" (criptojudeus), כי רבים מאתרים אלה שייכים לארגונים מיסיונרים מכוונים באופן מיוחד ליהודים בכלל ול"צאצאי האנוסים" בפרט, כי קל יותר להפיל את אלה ברשתם.

אנו פושטים את ידינו לעזור לכל מי שנמצא מבולבל בנושא הנבואות שלטענת המיסיונרים התקיימו כבר בענין ביאת הגואל, וכמו כן כל בירור בנוגע לאישיות עליו בנויה אמונתם, אותה מפרסמים בעולם כולו. בירורים אלה לא פרסמנו כאן, וכן בירורים נוספים על המשיח האמיתי לו אנו מחכים בכל יום שיבוא, אין זה המקום לבאר, מפני שאין רצוננו להיות עוינים מול אלפי גוים שזאת היא אמונתם, בחשבם שנבואות נביאינו התקיימו כבר באותו האיש. אין אנו מחפשים ויכוחים בינינו לבין דתות אחרות, כי אם לסייע לאחינו בני ישראל שנתפשו על ידי המיסיון ליהודים המכונה "יהודים משיחיים". למרות שאנו מבינים שאמונתם מתבססת על טעויות בהבנה, אין אנו מבקשים דרכים לתקן את העולם, כי דבר זה עלול להביא רק יותר אי הבנה בין העמים, ואי הבנה גוררת איבה ללא טעם. המעט שאנו כותבים כאן נובע מדאגה לאחינו גרידא, שנפלו בידי זידונים המנצלים את חוסר ידיעת התורה בציבור היהודי בתקופתנו.

כתוב לנו!


rabino@judaismo-iberico.org

איחוד ספרדי-פורטוגלי

União Sefardita Hispano-Portuguesa

POB 443 - `Elí - Gush Shiloh
DN Binyamin 44828
Israel

Copyright © 2004, 2005, , 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Todos os direitos reservados.
1) Qual o caminho?
2) Qual a diferença entre judaísmo liberal, conservador e ortodoxo?
3) Um “forçado” necessita conversão?
4) Quem foi Maimônides?
5) O que é a qabalah?
6) O que é a Lei Oral judaica?
7) Voltar