| התורה שבעל פה | דרכי נועם | עזור לנו לעזור לאחרים | דרכי הגמרא |

rabino@judaismo-iberico.org           rabino_es@judaismo-iberico.org
  הרב אליעזר תבור - ישראל                     הרב יוסף די אוליוירה - ברזיל    


מפת האתר

מבקר יקר!


הספר משנה תורה הוא כולל את התורה שבע"פ כולה, מסודרת על פי עיניינים ומבוארת לפי הצורך משום היותה הקוד המשפטי של האומה העברית. החיבור ההלכתי הזה הוא פרי עבודתו של רבן של כל ישראל, הפילוסוף, המתמטיקאי, הרופא, האסטרולוג, אך ראשית כל; הפוסק המכונה רבי משה בן רבי מימון שחי במאה ה-12 למיניינם, והתפרסם בין חכמי ערב בשמו הערבי אבו-עמראן מוסה מימון עבדאללה.
ספרו זה של הרמב"ם מחולק בארבעה עשר כרכים הדנים ופוסקים הלכה למעשה בנוגע לכל התורה כולה. עבודתו של המחבר בספר האנציקלופדי הזה ארכה, כנראה, לא פחות מעשרים שנה.
חיבורו ההלכתי הגדול של רבנו הרמב"ם מוגש אצלנו ללומד במקורו העברי, על-פי נוסח רוב כתבי-היד התימניים, ובליווי תרגומו לפורטוגלית אליו נספחים ביאורים בהתאם לצורך הבנת כל עיניין ועיניין המתקשה מפאת התרגום לשפה מערבית כה שונה בדיקדוקה משפה שמית כלשהי.

מטרתנו העיקרית בהקמת אתרנו ואירגוננו -אם כי לא היחידה- היא להושיט יד, למיליוני היהודים הנמצאים בארצות שהיו מושבות ספרד ופורטוגל החפצים לשוב ליהדות ואינם רואים סימן עזר או עידוד מצד הרוב המכריע של הרבנים בימינו. כוונתנו היא לעשות כל מאמץ אפשרי, ב"ה, כדי לסייעם, בין היתר אנחנו מבקשים להעלות רוחם באמצעות רשימת חכמים ממוצא ספרדי ופורטוגלי שיאיר ויעיר את גאוותם במוצאם בראותם כמות כה גדולה של חכמים שהיו המשען והמגן לתורת ישראל שקמו לעם היהודי מתוכם. העבודה הזאת נעשת לזכר נשמת אנטוניו יוסף (ג'וזה) דה סילווה, זצ"ל, יהודי יליד ריו די ג'ניירו (ברזיל) שמסר את נפשו במוקד לקידוש שם שמים ברבים ב-1739 למיניינם, בליסבון, אחרי שנים של עינוים במרתפי האינקיויזיציה.

ליהודים מזרעם של יוצאי ספרד שחיים עדיין כאנוסים. אנו מנסים ומשתדלים להביא ידע ביהדות בצורה מקיפה. אנו מקווים שבעתיד הקרוב לא יהוו מאמצינו רק הסיוע בקיום תורת ה' כרצונו אלא במעט יותר מכך. ועקב שאיפתנו לעזור להם אנו מביאים כתבים מיוחדים לרבנים ופוסקים בני דורנו בליווי שאלות ותשובות של פוסקים אקטואלים ומהעבר, שעוסקים ועסקו בעיניין.
חשוב לציין לרוב חכמי התורה בדורנו שהאינקיוויזיציה לא הסתיימה לפני ארבע מאות שנה, כפי שחושבים רבים, אלא שזו הייתה רק תחילתה, וסיומה האמיתי היה רק בתחילת המאה ה-20 למיניינם ברוב העולם.
למרות שפעולותיה בזמן ההוא נחשבו כבלתי חוקיים, מפני כחה הרב של הכנסייה בעולם הלטיני, עדיין נשמעים קולות הצועקים מהסבל הנורא שנמשך כמעט חמש מאות שנה. מסיבה זו רוב צאצאי אותן המשפחות שנאנסו ונאלצו להמיר את דתם בחצי האי האיברי, עדיין יהודים הם על פי ההלכה, מאב ואם. העזרה לאנשים האלה אינה יכולה לבוא רק מאיתנו, ולכן אנו פונים בבקשת עזרה על מנת להשיג את מבוקשינו, שהיא גאולת אחינו בני ספרד הנידחים.

עוד דבר שאנו מחשיבים כחשוב במיוחד הוא ספרו היקר של רבי שלמה די אוליוירה זצ"ל, בו הוא מביא בקיצור נמרץ את כללי הלימוד והפסיקה בגמרא, תמצית מספרי כללים שקדמו לו כמו "הליכות עולם" ו"ספר כריתות".
הספר של רבי שלמה נראה כאילו נכתב במיוחד לדורותינו האחרונים, הוא קרא לו "דרכי נועם". הספר מופיע באתר עם הערות של ר' י. די אוליוירה, הי"נ.
מחכם גדול זה מבני לוי מביאים אנו באתרנו עוד ספר, שנכתב בקיצור, על טעמי המקרא. הספר נקרא "טוב טעם", ותירגמו לפורטוגלית הרב י. די אוליוירה. הספר מלווה בשיעורים בטעמי המקרא לשם לימוד הקריאה הספרדית-פורטוגלית בפרט, עם אפשריות ללימוד מנהגים אחרים אגב אורחא.

האתר כולל עבודות נוספות, שאינן פחותות בחשיבותן מהמוזכרות לעיל, כגון מאמר המסביר את מאפייניה של התורה שבעל פה , הבלתי מובנת די הצורך מפאת חוסר הידיע בפרטי חילוקיה כראוי בציבור, ולאו דווקא בין אלה שנקראים "רפורמים" או "חדשניים", אלא אף בין הנקראים "חרדים", או "דתיים" לפי זרמיהם.

דף אחד נכתב על מנת להציע עזרה במקרה של התקשרות עם המיסיון, בזהירות רבה פן נפגע בריגשות בן-אדם ללא תועלת. נשמח לסייע לנבוך לראות מכיוונים שונים את אותם הדברים המוצעים או מוסברים על-ידי המיסיון כדי שהוא יוכל לברר בעצמו מזווית שונה, ללא שיכנוע חיצוני, פרטים חשובים שאותו האירגון נמנע מלציין לו באופן כלשהו כדי שהוא לא ישית לבו אליהם. אין אנו מפרסמים את אותם הפרטים ברשת, אלא הבירורים יעשו בהתכתבות, בהמשך לפנייה אלינו.

השתדלנו מאוד, מאז הקמת האתר, לא לעסוק בעניינים פוליטיים או בויכוחים בין דתות ולמרות הרצון העז לפרסם תמונות ודברים אחרים בגינוי האלימות בפינוי גוש קטיף וצפון השומרון, ולמרות שאנו בעצמנו נמנים עם הציבור הנקרא "מתנחלים" שתקנו, במאמץ כביר, מול האלימות המופרזת המכונה בפי התקשורת ואנשי חוק ופוליטיקאים כ"נחישות" ו"גילוי איפוק".
כדי לשמור על אופי האתר, המופנה לכל אדם, לא פירסמנו דבר, אף על פי שיש לאל ידינו, אך למרות עמדתנו זו, ישנם דברים עליהם לא ניתן לשתוק.
האיש הנאור המערבי והארגונים הדואגים לזכויות האדם מסוגלים לראות במעשי ההגנה של עם ישראל "טבח" ועוד, אך לא מסוגלים להבחין בשני דברים שמאפייניהם כה פשוטים, ומובאים פה. כל אדם שפוי היה אמור לזהות את אותם "היפי-נפש" כאנטי-שמים - אך אוליי פשוט לא הספיקו להתבונן בעיניינים אלה באופן מקיף, ושמא זה קורה באשמת מדינת ישראל שאינה מפרסמת דבר בעיניינים אלו בהסברתה. נראה ש"כדאי למנוע מילדים ואנשים רגישים ראיית אותן התמונות העכורות!..." אך האויב האכזר אינו חס אפילו על ילדיהם!קישורים לאתרים אחרים העוסקים הן בנושאים תרבותיים והן בתורת ישראל

הקישורים הבאים הם זמניים ואינם מומלצים לילדים או למי שאין לבו חזק

איננו עוסקים בעינייני פוליטיקה, ואנו מתנגדים בכל תוקף לוויכוחים ללא תועלת בעינייני דת. ברם ישנם מעשים אכזריים הנעשים בשם הא-ל שעליהם אי אפשר לשתוק

ראה ושפוט בעצמך!

Julgamento e sentença iraniana - משפט אירני, והוצאה לפועל בגין גניבה


Um apelo de Israel por justiça

לשם בירורים נוספים...

rabino@judaismo-iberico.org

איחוד ספרדי-פורטוגלי

União Sefardita Hispano-Portuguesa

POB 443 - `Elí - Gush Shiloh
DN Ephraim 44828
Israel

Copyright © 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
כל הזכויות שמורותOur web-site is hosted by...
doteasy.com - free web hosting. Free hosting with no banners.